:
Wadhwancity.
Ta. Wadhwancity
Dt. Surendranagar.363035
1)   Dr. P.N. Kharod (President)

2)  Shri Jashumati K. Shah (Trustee)

3)   Shri Maheshbhai V. Shah (Trustee)

4)  Shri Harshadbhai H. Shah (Honarable Secretary)

5)  Shri Minalben R. Shah (Member)

6)   Shri Niranjanbhai G. Kamdar (Member)

7)   Shri Bhupendrabhai C. Rana (Member)

8)   Shri Kokilaben R. Acharya (Member)

9)   Shri Govindbhai G. Nakum (Member)

10) Shri Pinkiben A. Shah (Member)

11) Shri Kinnariben S. Kharod (Member)